top of page

Міста-герої

Ці плакати про міста-герої України - це серія колажів, що відображають героїзм, мужність і відданість міст, які отримали звання "Місто-герой" у свідомості всіх українців за свій внесок у захист територіальної цілісності України під час агресивного російського вторгнення у 2022 році. Ці міста стали символами честі, мужності та відваги.

Кожен постер на виставці розповідає власну історію та відображає унікальну атмосферу. На колажах зображені пам'ятники, вулиці та будівлі, які показують їхню унікальність та історичну цінність.  Емоційні та драматичні пейзажі нагадують нам про весь біль і страждання, з якими довелося зіткнутися місцевим жителям, але в той же час квіти і промені світла дарують надію і впевненість в тому, що все врешті-решт буде добре, Україна обов'язково переможе і в ці міста повернеться мирне життя.

These posters about the Heroic Cities of Ukraine is a series of collages that reflect the heroism, courage and dedication of the cities that earned the title of "Heroic City" fin the mind of all Ukrainians for their contribution to the defense of  the territorial integrity  of Ukraine during the aggressive Russian invasion in 2022. These cities have become symbols of honor, courage and bravery.

Each poster in the exhibition tells its own story and reflects a unique atmosphere. The collages depict monuments, streets and buildings that show their uniqueness and historical value.  The emotional and dramatic landscapes remind us of all the pain and suffering that the locals had to face, but at the same time, the flowers and rays of light give hope and confidence that everything will be fine in the end and Ukraine will definitely win and peaceful life will come back in these cities.

bottom of page